Privacy

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze website! Wij zijn verheugd over uw interesse in onze onderneming. Om u wat de omgang met uw persoonlijke gegevens betreft gerust te stellen, zullen wij u uitleggen wat er met de gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen door ons worden genomen. Daarnaast informeren wij u over uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. Vanzelfsprekend zullen wij ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming houden.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, hebben wij over het algemeen geen persoonlijke gegevens van u nodig. Wij registreren alleen de naam van uw internetprovider en de websites die u bij ons bezoekt. Daarbij blijft u als internetgebruiker anoniem, aangezien wij deze informatie alleen voor statistische doeleinden evalueren (bijvoorbeeld het aantal maal dat een bepaalde website is bezocht). Persoonlijke gegevens zoals branche, rechtsvorm, handelsregisternummer, naam van de bedrijfsleider, contactpersoon van de afdeling inkoop, factuuradresgegevens (postadres, telefoon, telefax, e-mailadres) of leveradresgegevens (zie factuuradresgegevens) worden pas geregistreerd wanneer u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij een bestelling, een aanvraag van een catalogus of een nieuwsbriefabonnement. Wanneer de website wordt geladen, worden de gegevens ongecodeerd verzonden, zodat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat ook onbevoegden deze gegevens kunnen lezen. Wanneer u echter van het protocol https gebruik maakt, wordt de gegevensoverdracht gecodeerd (SSL 128 bits). Voor nog meer veiligheid kunt u ook nog steeds andere communicatiewegen, zoals briefpost of fax, gebruiken.

Gebruikersprofielen/toestemming

Wij maken geen gebruikersprofielen aan. Indien wij in de toekomst van plan zijn om toch gebruikersprofielen aan te maken, zullen wij u op tijd over ons voornemen informeren wanneer u onze site bezoekt, zodat u de mogelijkheid heeft daartegen bezwaar te maken. Dan zullen wij natuurlijk uw wens respecteren en geen profiel voor u aanmaken. Gegevens voor advies-, reclame- of marktonderzoeksdoeleinden zullen wij alleen dan verzamelen, verwerken of gebruiken, wanneer u ons van tevoren uw toestemming daarvoor heeft gegeven. Natuurlijk kunt u een eens gegeven toestemming altijd weer intrekken

Cookies

Onze internetpagina’s maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. In deze cookies worden uw inlognaam of uw e-mailadres voor het automatische invullen van inlogvelden, uw naam voor een persoonlijke begroeting, de als laatste door u gekozen taal en de als laatste door u bekeken artikelen (in de shop onder “Als laatste bekeken”) opgeslagen om u meer comfort te bieden. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser echter ook wijzigen wanneer u cookies liever niet wilt toelaten. Onze internetpagina kunt u desalniettemin zonder beperkingen gebruiken (enige uitzondering: de configurators).

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Op deze website wordt Google Analytics uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt; uw IP-adres wordt alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen en verzonden. Een identificatie van uw persoon is daarbij niet mogelijk. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten aan te bieden die het website- en het internetgebruik betreffen. Google Analytics maakt gebruik van JavaScript. Wanneer u de scriptcode niet wilt uitvoeren, kunt u JavaScript deactiveren. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd door de instellingen van uw browser te wijzigen; wij willen er u echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.

Gebruik van persoonlijke gegevens / doelbinding

Alle persoonsgegevens die wij in het kader van het gebruik van onze websites van u te weten komen, zullen wij alleen voor het aangegeven doeleinde verzamelen, verwerken en gebruiken. Daarbij letten wij erop dat dit alleen binnen het kader van de geldende wetgeving en alleen met uw toestemming gebeurt.

Gegevens die in één van de on-line boekingsmodules van onze geselecteerde partners worden ingegeven worden door deze partner aan ons doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de correcte afhandeling van een reisdossier te verzekeren.

Recht op inzage

Op aanvraag kunnen wij u schriftelijk meedelen of en welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen.

Links naar websites van derden

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetpagina’s van andere ondernemingen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.

Veiligheidsprincipes

Om de gegevens van onze werknemers/klanten/leveranciers die bij ons zijn opgeslagen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen te beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot: linda.vandenbosch@blueskies.be